HomeWet persoonsregistraties


Overheid.nl: Wet- en Regelgeving Tekst

Wet persoonsregistraties
wetten.overheid.nl
Wet persoonsregistraties
De Wet Persoonsregistraties is per 1 september 2001 ingetrokken.
Jeroen Terstegge
Wet persoonsregistraties
Kluwer
Wet persoonsregistraties
Rijksuniversiteit Groningen
Wet persoonsregistraties
Andries E. Brouwer
Wet persoonsregistraties
Welcome to Emma's Domain
Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
Jeroen Terstegge
Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data
EUR-Lex


Overheid.nl: Wet- en Regelgeving Regelgeving

Besluit genormeerde vrijstelling
Jeroen Terstegge
Besluit Gevoelige Gegevens
Jeroen Terstegge
Sensitive Data Decree
Jeroen Terstegge
Verordening persoonsregistraties provincie Groningen
Provincie Groningen


Overheid.nl: Officiele Publicaties Links

Jaarverslag 1999
Registratiekamer
Wet bescherming persoonsgegevens
Op grond van de Europese richtlijn moet de Wet persoonsregistraties in oktober 1998 vervangen worden door de Wet bescherming persoonsgegevens.
RECHT4ALL
Wet politieregisters
RECHT4ALL


Download Acrobat Reader

Reacties naar RECHT4ALL
Gewijzigd op 25-10-2005