HomeWet bescherming persoonsgegevens


Overheid.nl: Wet- en Regelgeving Tekst

Wet bescherming persoonsgegevens
wetten.overheid.nl
Wet bescherming persoonsgegevens
CPB - College bescherming persoonsgegevens
Wet bescherming persoonsgegevens
Leo ten Thije-Boonkkamp
Wet bescherming persoonsgegevens
Ministerie van Justitie
Wet bescherming persoonsgegevens
Archief.Startpunt
Wet bescherming persoonsgegevens
Jeroen Terstegge
Wet bescherming persoonsgegevens
VillaMedia
Wet bescherming persoonsgegevens
Rijksuniversiteit Groningen (Rechtenfaculteit)


Overheid.nl: Wet- en Regelgeving Regelgeving

Data protection
europa
Internationaal privacykader
CPB - College bescherming persoonsgegevens
Vrijstellingsbesluit Wbp (Besluit van 7 mei 2001, houdende aanwijzing van verwerkingen van persoonsgegevens die zijn vrijgesteld van de melding bedoeld in artikel 27 van de Wet bescherming persoonsgegevens, Staatsblad 2001 250)
Ministerie van Justitie
Besluit gebruik sofi-nummer Wbp (Besluit van 15 augustus 2001 inzake het gebruik van het sociaal-fiscaalnummer, Staatsblad 2001 383)
Ministerie van Justitie
Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp (Besluit van 13 juni 2001 tot vaststelling van de vergoeding van de kosten als bedoeld in de artikelen 39 en 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens)
Ministerie van Justitie
Meldingsbesluit Wbp (Besluit van 7 mei 2001, houdende nadere regels over de wijze waarop de melding, bedoeld in artikel 27 of 28 van de Wet bescherming persoonsgegevens, dient te geschieden)
Ministerie van Justitie
Handleiding Wet Bescherming Persoonsgegevens
Ministerie van Justitie
Handleiding Wet Bescherming Persoonsgegevens
Ministerie van Justitie
Handreiking Vrijstellingsbesluit (HVB)
CPB - College bescherming persoonsgegevens


Overheid.nl: Officiele Publicaties Links

CPB - College bescherming persoonsgegevens
Wet bescherming persoonsgegevens
Ministerie van Justitie
Wet bescherming persoonsgegevens
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Privacybescherming: Het spel en de knikkers
Corien Prins (Hoogleraar bij het Centrum voor recht, bestuur en informatisering van de Katholieke Universiteit Brabant)
De bescherming van persoonsgegevens: de betrokkene betrokken
Corien Prins (Hoogleraar bij het Centrum voor recht, bestuur en informatisering van de Katholieke Universiteit Brabant)
Privacy van werknemers
Vereniging VNO-NCW
PrivacyDossier
Katholieke Universiteit Brabant
Dossier Privacy
NRC Handelsblad
Dossier Computerbeveiliging
NRC Handelsblad
Dossier Codenaam Echelon
NRC Handelsblad
Wetsvoorstel bescherming persoonsgegevens een forse stap achteruit!
Samenwerkende patiƫntenorganisaties
Privacy Foundation
Analyze Your Internet Privacy
Privacy.net
Wet persoonsregistraties
De Wet Persoonsregistraties is per 1 september 2001 ingetrokken.
RECHT4ALL
Wet politieregisters
RECHT4ALL


Download Acrobat Reader

Reacties naar RECHT4ALL
Gewijzigd op 25-10-2005