HomeVreemdelingenwet 2000


Overheid.nl: Wet- en Regelgeving Tekst

Vreemdelingenwet 2000
wetten.overheid.nl
Vreemdelingenwet 2000
Wetboek Online Database
Vreemdelingenwet 1994
Vreemdelingenland
Richtlijn inzake recht op gezinshereniging
Richtlijn 2003/86/EG is geimplementeerd middels een aanpassing van het Vreemdelingenbesluit 2000, welke gepubliceerd is in Staatsblad 496 van 12 oktober 2004. Richtlijn 2003/86/EG dient voor 3 oktober 2005 geimplementeerd te zijn.
Europees Bureau Eerste Kamer
Richtlijn betreffende de status van langdurig ingezeten derdelanders
Op 23 januari 2006 moeten lidstaten voldoen aan de criteria van richtlijn 2003/109/EG. Vanaf deze datum kan er een beroep gedaan worden op de bepalingen van deze richtlijn.
Europees Bureau Eerste Kamer


Overheid.nl: Wet- en Regelgeving Regelgeving

Vreemdelingenbesluit 2000
wetten.overheid.nl
Vreemdelingenbesluit 2000
Wetboek Online Database
Voorschrift Vreemdelingen 2000
wetten.overheid.nl
Vreemdelingencirculaire 2000 Band A
wetten.overheid.nl
Vreemdelingencirculaire 2000 Band B
wetten.overheid.nl
Vreemdelingencirculaire 2000 Band C
wetten.overheid.nl


Overheid.nl: Wet- en Regelgeving Links

IND - Immigratie- en Naturalisatiedienst
Vreemdelingenwet 2000
Ministerie van Justitie
Vreemdelingenbeleid
Ministerie van Justitie
Procederen Vw 2000
Rechtspraak.nl
naar Nederland
www.identiteitsdocumenten.nl
COA - Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Werkwijze publiek en Hoger Beroep in Vreemdelingenzaken
Raad van State
Algemene informatie over Hoger Beroep in Vreemdelingenzaken
Raad van State
buitenlandsepartner.pagina.nl
inburgering.jouwpagina.nl
Stichting Buitenlandse Partner
VON -- Vluchtelingen-Organisaties Nederland
Links
VON -- Vluchtelingen-Organisaties Nederland
Stichting INLIA, ten behoeve van asielzoekers in nood
Vereniging VluchtelingenWerk Nederland
Links
Vereniging VluchtelingenWerk Nederland
Werkgroep tegen de legesverhogingen
Vreemdelingenrecht
Juridisch Startpunt
NIDI - Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute
Kennisnet Integratiebeleid en Etnische Minderheden
Huidig beleid (nieuw en oudkomers)
Monitor inburgering
De monitor inburgering is het instrument waarmee gemeenten rapporteren aan het Rijk over de activiteiten en resultaten van het inburgeringsbeleid.
PMI - Projectdirectie Modernisering Inburgering
Nieuw beleid: informatie over het nieuwe inburgeringsstelsel dat in 2006 in werking zal treden.
NMI - Nederlands Migratie Instituut
IOM - Internationale Organisatie voor Migratie
AC VZ - Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
Vreemdelingenrecht
Stichting Rechtswinkel Amsterdam
Vreemdelingenland
Asielweb
Vereniging Asieladvocaten en -juristen Nederland
Immigratierechten in Nederland
www.collet.nu
Advocatenkantoor Weteringkade te Den Haag, met informatie o.a. over asielprocedures
Working in the Netherlands for aliens and the work permit
Royal Netherlands Embassy in Israel
Veranderingen in de Vreemdelingenwet: de stand van zaken zomer 2001
IAE
REFWORLD
UNHCR
Autonoom Centrum
Vluchtelingen
Amnesty International
Nederland Vreemdelingenland?
Jacoba's Homepage
VVN Cuijk - Stichting voor Vluchtelingen en Nieuwkomers
Royal Embassy of The Netherlands Quito - Ecuador
This is not the Web-site of The Royal Netherlands Embassy in Thailand Bangkok
Zoek naar persberichten in "Nieuwsbank"
Interactief Nederlands persbureau
Vreemdelingenbeleid
Buro Jansen & Janssen
Nieuw onderzoek naar BVD-bemoeienis met vluchtelingen en migranten
Buro Jansen & Janssen
Stichting voor Vluchtelingen en Nieuwkomers Cuijk
CuijkNet
Dutch immigration procedures for academic visitors
Nuffic - Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Education
www.migrantenweb.nl
De Fabel (radicaal-linkse basisorganisatie)
Forum
American Immigration Center
U.S. Department of State; Bureau of Consular Affairs; Electronic Diversity Visa Lottery
Immigration in a Changing Economy: California's Experience--Questions and Answers
RAND
(British) Immigration and Nationality website
Refugees in Britain
Guardian Unlimited
Remigratiewet
RECHT4ALL
Koppelingswet
RECHT4ALLDownload Acrobat Reader

Reacties naar RECHT4ALL
Gegenereerd op 08/08/06 22:51:18