HomeTelecommunicatiewet


Overheid.nl: Wet- en Regelgeving Tekst

Telecommunicatiewet
wetten.overheid.nl
Telecommunicatiewet
OPTA - Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit


Overheid.nl: Wet- en Regelgeving Regelgeving

Besluit 1-1-2 alarmcentrales
OPTA - Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
Regeling beperking toekenning nummers
OPTA - Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
Frequentiebesluit
OPTA - Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
Examenregeling frequentiegebruik
OPTA - Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
Regeling nummeridentificatie
OPTA - Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
Besluit nummerportabiliteit
OPTA - Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
Besluit ONP-geschillenbeslechting
OPTA - Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
Besluit ONP huurlijnen en telefonie
OPTA - Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
Regeling vaststelling tarieven telex- en telegraafdienst
OPTA - Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
Regeling tarieven universele dienstverlening
OPTA - Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
Tijdelijke regeling aftappen openbare telecommunicatienetwerken en -diensten
OPTA - Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
Besluit universele dienstverlening
OPTA - Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
Besluit aanwijzing openbare telecommunicatiediensten (geschillencommissie)
OPTA - Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
Besluit van 26 november 1998, houdende vaststelling van de datum van gedeeltelijke inwerkingtreding van de Telecommunicatiewet alsmede van de datum van inwerkingtreding daarop gebaseerde algemene maatregelen van bestuur en vaststelling van de datum van gedeeltelijke intrekking van de Wet op de telcommunicatievoorzieningen en van de Vergunningenwet kabelgebonden telecommunicatie-infrastructuur
OPTA - Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
Regeling aanwijzing overheidsorganen, bedoeld in het artikel 3.4 van de Telcommunicatiewet
OPTA - Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
Besluit overgangsrecht Telcommunicatiewet
OPTA - Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
Besluit aanwijzing toezichthouders Telcommunicatiewet
OPTA - Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
Besluit vergoedingen Telcommunicatiewet
OPTA - Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
Nummerplan voor identiteitsnummers ten behoeve van internationale mobiliteit (IMSI-nummers)
OPTA - Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
Nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten
OPTA - Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
Nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten
OPTA - Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
Wijziging Nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten (1)
OPTA - Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
Wijziging Nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten (2)
OPTA - Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
Wijziging Nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten (3)
OPTA - Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
Wijziging Nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten (4)
OPTA - Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
Rectificatie
OPTA - Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
Rectificatie
OPTA - Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
Regeling vergoeding OPTA 20000
OPTA - Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
Wijziging Regeling aanvraag en toelating vergunningen op volgorde van binnenkomst of bij wijze van voorrang
Agentschap Telecom


Overheid.nl: Officiele Publicaties Links

Telecommunicatie
OPTA - Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
Telecommunications Law
Instituut voor Informaticarecht
Nationaal Aftap Overleg
NLIP - Vereniging van Nederlandse Internet Providers
Dutch regulation of media ownership
Virtual Institute of Information
Agentschap Telecom
Ministerie van Economische Zaken
VERON - Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland
Wet op de telecommunicatievoorzieningen
RECHT4ALL
Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatie autoriteit
RECHT4ALL
Vergunningenwet kabelgebonden telecommunicatie-infrastructuur
RECHT4ALL


Download Acrobat Reader

Reacties naar RECHT4ALL
Gewijzigd op 25-10-2005