HomeDatabankenwet


Overheid.nl: Wet- en Regelgeving Tekst

Databankenwet
wetten.overheid.nl
Wet van 8 juli 1999 houdende aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken (Databankenwet)
Instituut voor Informatierecht
Database Act
Institute for Information Law
Wet van 8 juli 1999 houdende aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken (Databankenwet)
Ars Aequi


Overheid.nl: Wet- en Regelgeving Regelgeving

Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases
EUR-Lex
Decision of the EEA Joint Committee No 59/96 of 25 October 1996 amending Annex XVII (intellectual property) to the EEA Agreement
EUR-Lex


Overheid.nl: Officiele Publicaties Links

Directive 96/9/EC, on the legal protection of databases
CORDIS Databases
Het wetsvoorstel implementatie databankrichtlijn
Instituut voor Informatierecht
Databankenwet beschermt webindexen
WebRecht.nl
ICT & Recht nieuws
Recht.nl
Auteurswet 1912
RECHT4ALL


Download Acrobat Reader

Reacties naar RECHT4ALL
Gewijzigd op 25-10-2005